Αρχεία προς λήψη
για εμπόρους

Αρχεια προς ληψη

 • Οδηγίες για εμπόρους - εξ αποστάσεως πωλήσεις μέσω διαδικτύου

  Οι οδηγίες που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του έργου LABEL2020 παρέχουν υποστηρικτικές πληροφορίες για την εφαρμογή της νέας ενεργειακής σήμανσης σε εξ αποστάσεως πωλήσεις μέσω διαδικτύου.

  Για πληροφορίες σχετικά με λεπτομερείς νομικές απαιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. επίσης την ενότητα "Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης").

  PDF Download (PDF, 452 kB)
 • Εκπαιδευτική παρουσίαση για τη νέα ενεργειακή ετικέτα

  Η παρουσίαση που συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου LABEL2020 έχει ως στόχο να βοηθήσει τις εταιρίες του κλάδου στην εκπαίδευση του προσωπικού τους σε θέματα που αφορούν στη νέα ενεργειακή σήμανση. Η παρουσίαση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα νέα χαρακτηριστικά της ενεργειακής ετικέτας, τις κύριες διαφορές μεταξύ τρέχουσας και νέας ετικέτας ανά ομάδα προϊόντων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

  PDF Download (PDF, 7.37 MB)
 • Η νέα ενεργειακή ετικέτα - Οδηγίες για εμπόρους

  Οι οδηγίες που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του έργου LABEL2020 παρέχουν υποστηρικτικές πληροφορίες για την εφαρμογή των νέων ενεργειακών ετικετών σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

  Για πληροφορίες σχετικά με λεπτομερείς νομικές απαιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. επίσης την ενότητα "Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης").

  PDF Download (PDF, 1.92 MB)